Bestyrelsen

Asserbo Vejlaug

Ved henvendelse til bestyrelsen, klik på formandens navn, så åbnes en mail!

Medlemmer:

Michael Krarup

Pia Kønigsfeldt

Helle Krog-Meyer

Suppleanter:

Anette Wandel

Niels Peter Hansen