Links

Affald i vinterhalvåret

 

Afhentning af storskrald  

Ligger ikke under kommunens opgaver, men bliver varetaget af

Firmaet Marius Pedersen, Rødovre.

Man skal ringe direkte til firmaet på 4488 8602 og bestille afhentningen.Affaldssortering

 

Sommerhusområder og landområder; Her skal du sortere affaldet i 3 typer: dagrenovation, småt elektronik og batterier. Her har man kun en spand. Småt elektronik og batterier lægges i pose på låg. Her tømmes kun fra april til september medmindre du har bedt om tømning hele året.